De Cloud Werkplek

We hebben de wereld van onze opdrachtgevers zien veranderen. Gebruikers  stellen steeds hogere eisen aan de werkplek en organisaties zien dat traditionele oplossingen kostbaar en inefficiënt zijn. Didacticum heeft als antwoord daarop de Didacticum Cloud Werkplek ontwikkeld. Speerpunten: Uitgebreide gebruikers-   mogelijkheden, flexibel werkplekapparatuur en   beveiligde toegang tot de juiste data en applicaties.

De Didacticum Cloud werkplek stelt de eindgebruiker in staat om vanaf elke locatie op elk tijdstip efficiënt samen te werken met collega’s. De werkplek is te gebruiken in combinatie met uiteenlopende apparatuur zoals laptops, tablets of telefoons.
Uitgangspunt is altijd de juiste mate van beveiliging gecombineerd met gebruiksvriendelijkheid.

werkplek

Uniek aan onze dienstverlening is dat we altijd een stapje verder gaan. Omdat we van huis uit een leerbedrijf zijn, zit kennisoverdracht in ons DNA. Delen en borgen van kennis vormt daarom altijd de rode draad binnen ons werk. Een werkplekconcept is wat ons betreft pas geslaagd, als de eindgebruiker hiermee maximaal uit de voeten kan.

Organisaties hebben een bestaande infrastructuur en bijbehorende inrichting van beheer. De manier om diensten aan te bieden, de infrastructuur op te bouwen en de processen in te richten is historisch gegroeid en opgebouwd. Wij vinden dat het in de beweging naar de cloud belangrijk is om het huis eerst op orde te hebben voordat er verbouwd en uitgebreid wordt.

Didacticum hanteert daarom een unieke ‘clean-build-manage’ methode.  Het implementeren van een nieuw werkplekconcept wordt op deze manier veel natuurlijker en zorgt voor optimaal gebruik van die cloud diensten. Het verschuiven van “workloads” naar de cloud en weer terug wordt hierdoor mogelijk en zorgt voor een optimale flexibiliteit en schaalbaarheid met minimale kosten.

Wilt u meer weten over ons werkplekconcept? Download hier ons Whitepaper over dit onderwerp: Whitepaper Didacticum Cloud Werkplek

 

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

ICT Trainingen

Sourcing

Cloud Solutions