Office 365 implementatie bij Vivat Verzekeringen

VIVAT Verzekeringen, een financieel bedrijf met ruim 4000 medewerkers,  is bezig met een organisatiebrede efficiencyslag. Hiervoor is een uitgebreid strategisch programma opgezet, dat zich richt op het herinrichten van processen om daardoor een betere en flexibelere inzet van mensen en middelen (dus ook infrastructuur) te kunnen realiseren. Dit programma dient ook vanuit de techniek ondersteund te kunnen worden en daarmee gaat de IT omgeving de digitale aanjager worden voor de herstructurering en groei van VIVAT.

Een van de hoofdpijlers om dit te realiseren is, is de invoering van het zogenaamde ‘slimmer werken’, gericht op flexibiliteit en schaalbaarheid.

In augustus 2015 is gestart met een vooronderzoek naar de introductie van Office 365.  Het doel van dit vooronderzoek was om te bekijken of en op welke manier de introductie van Office 365 haalbaar was, welke onderdelen van Office 365 geschikt waren voor VIVAT en wat de mogelijke impact hiervan zou zijn. Dit onderzoek is mede in samenwerking met Didacticum tot stand gekomen. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleidt tot de doorvoering van de onderdelen: Exchange en Office & Sharepoint, ondersteund door een solide basis van Netwerk & IAM (Identity & Access Management).

De technische coordinatie van dit programma is volledig in handen van Didacticum.